Centralno ogrevanje

Centralno ogrevanje je sistem, kjer je objekt ogrevan s pomočjo centralnega kurišča, v katerem se segreva voda. Le-ta se po ceveh, povezanih s kotlom, širi v radiatorje in ali talno ogrevanje v druge prostore. Voda se v radiatorjih in ceveh ohlaja, postaja težja in se zato vrača h kotlu, kjer se ponovno segreje. V primeru, da naravnega kroženja tople vode ni mogoče zagotoviti, se izvede prisilno kroženje z obtožno črpalko.

Sistem, ki ga predstavlja centralno ogrevanje sestavljajo naslednje enote:

  • kotel oz. peč za centralno ogrevanje (z gorilcem ali brez),
  • ogrevalna telesa – radiatorji, talno, stensko ali stropno cevno ogrevanje,
  • cevovodi – razvodni sistem (povezave med kotlom in cevmi),
  • ekspanzijska posoda,
  • regulacija.

Peč oz. toplovodni kotel mora zagotoviti ustrezno toplotno energijo za ogrevanje. Topla voda se iz kotla po ceveh prenaša v prostore, ki jih želimo segreti z aktivnostjo ogrevanje. Toplotno energijo v kotlu lahko zagotovimo z različnimi vrstami goriv (olje, plin, elektrika, drva). Na tržišču obstajajo kombinirane peči, ki so prirejena tako, da je močna uporaba različnih vrst goriv (npr. olje – trda goriva). Seveda pa je možen tudi priklop na solarno ogrevanje, kar je še posebno aktualno v sedanjem času, ko se cene energentov dnevno spreminjajo navzgor.

Cevno omrežje za centralno ogrevanje je lahko izvedeno iz črnih šivnih ali brezšivnih cevi, bakrenih, v zadnjem obdobju pa se vse pogosteje uporabljajo predizolirane PVC cevi. Za spajanje cevi potrebujemo še fitinge. Sestavljeno cevno omrežje za centralno ogrevanje moramo pred samo uporabo preizkusiti na tesnost.

 

 

Kategorije